Date:January 07, 2012
Tags:,

Real Time BI

בארגונים רבים דוחות BI מסורתיים טובים ככל שיהיו, אשר מופקים על בסיס נתונים חודשיים ואף יומיים אינם מספיקים לענות על כל צרכי הניתוח של הארגון.

במקרים רבים, באזורי תוכן מסוימים, קיים צורך לנתח את חלק מהנתונים ולהגיב בזמן שהוא קצר מזמן הניתוח היומי שהיה הזמן הקצר המקובל לניתוח עד לפני מספר שנים.

בחלק מהמקרים הארגון מעוניין לנתח ולהיות מסוגל להגיב על נתונים שעות ספורות, דקות או אפילו שניות בודדות מקרות האירועים ורישומם במערכות התפעוליות.

מערכות בינה עסקית בזמן אמת מסייעות לתמוך בתהליכי קבלת החלטות מהירים כגון זיהוי ומניעת נטישת לקוחות עקב אירועים חריגים; זיהוי ומניעת הונאות; בכירות ופעילות לקוחות באינטרנט; זיהויי מגמות חריגות של מכירות בניתוח מוצרים*, לקוחות או אזורים גאוגרפיים.

יישום BI בזמן אמת, אינו חיוני לכל תהליך עסקי. חברת סברס תסייע לך להגדיר מסגרת זמן אופטימלית עבור כל תהליך ההחלטה תוך שקלול הצרכים העסקיים, התועלות, הסיכונים, והעלויות התפעוליות.

חברת סברס ביצעה פרויקטים רבים ומוצלחים בזיהוי וניתוח נתונים בזמן אמת. בפרויקטים הגדולים והמובילים במשק בתחום זה.

חברת סברס מכירה היטב את הטכנולוגיות השונות הקיימות בשוק. מומחי סברס יידעו לסייע לך לבחור את הטכנולוגיה שתתאים ביותר לצרכיי הארגון וליישם אותה באופן שיענה על דרישותיכם בצורה המיטבית.