Date:January 06, 2012

QA for Data Warehouse

אבטחת איכות ושלמות הנתונים במחסני נתונים חיונית לצורך יישום נכון של מחסן הנתונים וקבלת החלטות עסקיות נכונות תוך שימוש בנתונים מדויקים.

במרבית הארגונים קיימת מתודולוגיה סדורה ומובנית לבדיקת האפליקציות התפעוליות והנושא מבוצע על הצד הטוב ביותר. אולם, במקרים רבים קיים קושי בבדיקת מהימנות הנתונים כאשר מדובר במחסני נתונים.

מתודולוגיית הבדיקות של סברס המבוססת על ניסיון רב שנים תסייע לכם לבצע את תהליך הבדיקה באופן יעיל ומהיר ביותר ולהקים מערכות בעלות לנתונים באיכות ובמהימנות גבוהה ביותר.

להלן מס’ דגשים מתוך מתודולוגיית הבדיקות של חברת סברס.

הגדרה ברורה של היעדים והמטרות ארגונים רבים מנסים ליצור תכניות בדיקה המניחה כי תהליך הבדיקה יסתיים כאשר כל אחת מהבדיקות הבודדות תתן את התוצאות הרצויות.  במציאות, מדובר בדבר מאוד קשה להשגה.  לעתים קרובות, דרישות מסוימות לא ניתנות להשגה כאשר נבחנות אל מול המידע התפעולי, חוקים עסקיים מסוימים מתגלים כלא נכונים או כמורכבים הרבה יותר ממה שחשבנו בתחילה.

שיתוף פעולה בין IT לבין העסק חיוני והוא יסייע לזהות את הסוגיות שניתנות לפתרון סביר מול בעיות שלא בהכרח נרצה לפתור בגרסה הנוכחית של מחסן הנתונים. תעדוף תכנית הבדיקות בהתאם, יסייע לצוות הבדיקות לעשות את השקלול הנכון ולייעל את תהליך הבדיקה.

בעלות על התהליך וחלוקת תפקידים

בתהליך פיתוח מערכת מחסני נתונים מעורבים גורמים שונים, המנתחים, המפתחים המשתמשים העסקיים והבודקים. קיימת חשיבות גבוהה להגדרה ברורה של אחריות, תפקידים, “גבולות גזרה” ותחומי אחריות בהקשר עם תהליך הבדיקה.

אוטומציה

במחסני נתונים מורכבים, גדולים ואשר משתנים באופן תדיר אנו רואים יתרון גדול ביצירת אוטומציה לתהליך הבדיקה. ההשקעה החד פעמית שתידרש לכך בהתחלה תחזיר את עצמה בהמשך הדרך בחיסכון בזמן ובמניעת טעויות

הכוח נמצא בתהליך

במקרים רבים אנו פוגשים עשרות רבות של דיאגרמות המתארות תהליכי QA שונים המפרטים בדיוק איך תהליך הבדיקות אמור לעבוד בתוך הארגון.

חשוב לדעתנו לחלק את תהליך הבדיקה למס’ קצר של תהליכים קבועים שאותם כל אחד מאנשי צוות הבדיקות מכיר ומבין היטב עד רמת המשימות שבתוכן.

לחברת סברס ניסיון רב שנים בביצוע או השתלבות בפרויקטי בקרת איכות כחלק מפרויקטיי DW. המתודולוגיה שלנו יחד עם הצוות המנוסה ייסעו לכם לבצע את תהליך הבדיקה בצורה היעילה והמהירה ביותר.