Date:January 06, 2012

שרותי כוח אדם מקצועי מומחה

העזרות בכוח אדם מקצועי מומחה כחלק מיישום מערכות ה BI, מאפשר לארגונים השגת התייעלות תפעולית וארגונית, ניצול משאבים נכון, צמיחה עסקית וחסכון בעלויות.

שיטה זו מאפשרת להתמקד בליבת הפעילות והמומחיות של הארגון ולהתמודד ביעילות מול הצרכים והדרישות הגוברים והולכים בשוק התחרותי של היום.

חברת סברס מספקת שירותי כוח אדם מקצועי מומחה בתחומי התמחותה בפתרונות ע”פ צרכי הלקוח; בשילוב בפרויקטים או בפעילות שוטפת, לפרקי זמן קצרים או ארוכים.

החברה מעסיקה בין היתר מומחים בתחום ניתוח מערכות BI, פיתוח BI וETL בכל הפלטפורמות המובילות, מומחי בדיקות איכות ומנהלי בסיסי נתונים.

חברת סברס מאמינה שסיוע וחניכה מקצועיים, דאגה לרווחת העובד, הכשרות וקורסים המתאימים לתפקידו וביקורים תכופים הם הגורמים להצלחה בתחום.

רבים מלקוחותינו מעידים כי מצאו בנו שותף אשר מעבר ליכולותיו לספק פתרונות מקצועיים ואיכותיים לדרישותיו הנו בעל תרבות ארגונית ועסקית נוחה והוגנת, כאשר יחסי העבודה מוגדרים כשותפות עסקית ארוכת טווח.