Date:January 07, 2012

תשתיות DW

בעידן בו נפחי הנתונים אשר מאוחסנים ומעובדים במחסני הנתונים (DW) הולכים וגדלים (Volume), מורכבות ומגוון הנתונים גדל (Variety) והדרישה לעיבוד מהיר של הנתונים עולה (Velocity), הצלחה של מערכות BI תלויה מאוד בתשתית הטכנולוגית בה פועלת ומאוחסנת המערכות.

הקיפי הנתונים שארגונים מעוניינים לאחסן ולנתח במחסני הנתונים צומחים בשנים האחרונות בצורה אקספוננציאלית. במקביל מגוון הנתונים המנותחים עולה גם הוא בצורה מהירה הגידול נובע בין היתר מ :

- ניתוח מעגלים עסקיים רחבים יותר, ניתוח נתונים מתוך מערכות ועולמות תוכן בארגון שבעבר לא השתמשו במערכות ה DW וקישורם לעולמות התוכן הקיימים, לעתים, תוך טיפול בשרשרת אירועים מורכבת.

- רצון וצורך של ארגונים לאסוף ולנתח נתונים מרשתות חברתיות ואתרי אינטרנט.

התשתית הטכנולוגית של מחסן הנתונים צריכה להתאים להיקפים הקיימים והעתידיים של הנתונים בהם ישתמש הארגון וזמני התגובה הנדרשים לקבלת החלטות ולניתוח.

מבחינה טכנולוגית חלו בשנים האחרונות התפתחויות המאפשרות לשמור היקפים עצומים של מידע מובנה ובלתי מובנה, ולנתח אותם במהירויות גבוהות מאוד וזאת על בסיס פלטפורמות ‘זולות’ יחסית של היצרנים הגדולים וכן ופלטפורמות מעולם הopen source .

צוות המומחים של חברת סברס אשר מכיר היטב את התשתיות הטכנולוגיות הקיימות בשוק ישמח לסייע לכם בבחירת התשתית שתתאים לצרכי ולדרישות הארגון שלך. חברת סברס הנה חברת ייעוץ עצמאית שאינה קשורה עם אף אחת מספקיות הטכנולוגיה ומתחייבת לתת לך את הייעוץ האובייקטיבי שיענה בצורה הטובה ביותר על צרכי הארגון שלך
מומחי סברס סייעו בבחירת התשתיות, בהקמה ושדרוג של פרויקטי DW רבים בארץ ובהם חלק ממחסני הנתונים הגדולים שפותחו בישראל.

מרגע שנבחרה התשתית המתאימה, יסייעו לך המומחים הטכנולוגיים של חברת סברס ליישם אותה בצורה הטובה ביותר ולהשיג ממנה את המיטב תוך זיהויי צווארי בקבוק וקיצור זמנים של תהליכים קריטיים.