Date:July 08, 2012

תכנון הקמה ותחזוקה של מחסני נתונים

תכנון יישום ותחזוקה של מחסני נתונים:

אנו מציעים ללקוחותינו פתרון מקצה לקצה הכולל בין היתר – הגדרת מדדי ההצלחה, תכנון מודל הנתונים, טעינת נתונים מהמערכות התפעוליות ומערכות המקור, אכלוס מחסני הנתונים, בניית שכבות מידע למערכות הבינה עסקית ותחזוקת המערכת לאחר יישומה.

מערכות בינה עסקית בהתאמה אישית על פי הצורך וגודל הארגון:

יישום מערכות בינה עסקית בהתאמה אישית, לצרכי הארגון תוך יישום מוצרים מובילים ושימוש במתודולוגיות מוכחות. המערכות המיושמות על ידנו, יאפשרו למשתמשים השונים בארגון, למקסם את הערך הצבור במאגרי המידע בארגון.

לחברת סברס ניסיון מוכח ומוצלח ביישום מערכות בינה עסקית כלל ארגוניות גדולות, ביישום מערכות לצרכים ספציפיים באגפים נבחרים בארגונים גדולים והן ביישום מערכות בינה עסקית בארגונים קטנים בינוניים.

פיתוח מודולים עסקיים מגוונים:

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו  ניסיון מוכח ומגוון במידול וניתוח מגוון תחומים ובהם מכירות והרגלי צריכה, חיזוי נטישת לקוחות, ניהול לקוחות ומוצרים, ניתוח מידע פיננסי, בקרה,תקציב, ניהול משאבי אנוש, ניהול נכסי הארגון ועוד.

תחקור וניהול המידע העסקי: אנו מציעים ללקוחותינו פיתוח Dashboards ודוחות תוך שימוש בכלי התוכנה הסטנדרטיים בשוק. באמצעות ה Dashboards והדוחות שאנו מסייעים לפתח, לקוחותינו משתפים מידע עסקי רלוונטי בארגון ומחוץ. ה Dashboards והדוחות מפותחים תוך שימוש בעיצוב עשיר ובממשקי משתמש אינטואיטיביים ומאפשרים הצפת המידע, ריכוז מידע על מגמות, חריגים וסיכומים.